Oskar Wizard

6 tekstów – auto­rem jest Os­kar Wi­zard.

A gdy­by zat­rzy­mały się ze­gary i znikły ka­len­darze?
Skąd wie­dzieli­byśmy, że są Święta? 

myśl
zebrała 5 fiszek • 22 grudnia 2017, 10:52

Ko­bieta na­wet w sieci spróbu­je stworzyć
przy­jaz­ny dom z ogródkiem. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 18 grudnia 2017, 19:52

Naj­bar­dziej lu­bimy tych,
których widzi­my często. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 18 grudnia 2017, 19:48

Nie poz­nasz człowieka
jeśli wpierw on sam nie od­kry­je siebie.
Po­tem mu­si się jeszcze ot­worzyć.
Jeśli te­go nie uczy­ni
na­poty­kać będziesz ko­lej­ne je­go maski. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 18 grudnia 2017, 01:33

O zmie­rzchu wzrok tra­ci na wartości.
Zys­ku­je dotyk. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 9 października 2014, 07:36

Pew­ność siebie i po­god­ne usposobienie,
zwiększają szansę na miłos­ne spełnienie. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 8 października 2014, 14:44

Oskar Wizard

Odkryć prawdziwą przyczynę wszystkiego... Poznać ukryty sens zdarzeń... Smakować uczucia... Zrozumieć to, co ukryte... Odrzucić schematy i wstrząsnąć fałszem... Kochać każdą chwilę każdego dnia... Zachwycić się człowiekiem... ... To moja tęcza zmysłów i rozumu.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Oskar Wizard

Użytkownicy
N O P
Kalendarz
Aktywność

2 stycznia 2018, 14:14fyrfle sko­men­to­wał tek­st A gdy­by zat­rzy­mały się [...]

2 stycznia 2018, 02:56Eufemia sko­men­to­wał tek­st Nie poz­nasz człowieka jeśli [...]

2 stycznia 2018, 02:51Eufemia sko­men­to­wał tek­st A gdy­by zat­rzy­mały się [...]

22 grudnia 2017, 23:44Cris sko­men­to­wał tek­st Nie poz­nasz człowieka jeśli [...]

22 grudnia 2017, 23:36Cris sko­men­to­wał tek­st A gdy­by zat­rzy­mały się [...]

22 grudnia 2017, 11:14kati75 sko­men­to­wał tek­st A gdy­by zat­rzy­mały się [...]

22 grudnia 2017, 11:12Oskar Wi­zard sko­men­to­wał tek­st Kiedy mężczyz­na mówi [...]

22 grudnia 2017, 11:11yestem sko­men­to­wał tek­st A gdy­by zat­rzy­mały się [...]

22 grudnia 2017, 11:11Oskar Wi­zard sko­men­to­wał tek­st Nie zaw­sze wszys­tko co [...]